Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 649653-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Ogłoszenie nr 500286479-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.

Kuślin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 649653-N-2018
Data: 19/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kuślin, Krajowy numer identyfikacyjny 63125891600000, ul. ul. Emilii Sczanieckiej  4, 64316   Kuślin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 44 72 722, e-mail urzad@kuslin.pl, faks 61 44 73 731.
Adres strony internetowej (url): www.kuslin.pl .

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-12-10, godz. 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-12-17, godz. 12:00

 

Wobec powyższego otwarcie ofert nastąpi w dniu 2018-12-17 o godz. 12:15.

 

 

Wójt Gminy Kuślin

/-/ mgr Mieczysław Skrzypczak

Wyświetlono: 1052

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry