INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŚLIN

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŚLIN

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490) informujemy, że w dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kuślinie, przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nw.  nieruchomości:

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Cena nieruchomości

Wysokość wadium

1.

Kuślin
działka nr 130
 nr księgi wieczystej

PO1N/00023842/3

0,2300 ha

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Tereny zabudowy mieszkaniowej

(1.MN.37)

62.606,00 zł

4.000,00 zł

 

W związku z faktem, że na konto Urzędu Gminy w Kuślinie do dnia wskazanego w ogłoszeniu, tj. do dnia 14.10.2019 r. nie zostało wpłacone żadne wadium, a do przetargu nie zgłosił się żaden potencjalny oferent, przetarg został nierozstrzygnięty.

 

 

                                                                               Wójt Gminy Kuślin

                                                                                                     /-/ Mieczysław Skrzypczak

Wyświetlono: 367

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry