OGŁOSZENIE O VI SESJI RADY GMINY W KUŚLINIE.

O G Ł O S Z E N I E
Informuję, że VI Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 11 KWIETNIA 2019 roku w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE, ul. Leśna 13, 64-316 KUŚLIN, godz. 13:00.
Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy VIII Kadencji
1.Otwarcie VI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu Nr V/2018 z posiedzenia V Sesji Rady Gminy Kuślin.
5.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Dyskusja.
7.Przedstawienie projektu uchwały nr VI/36/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kuślin instrumentem płatniczym
8.Dyskusja i głosowanie.
9.Przedstawienie projektu uchwały nr VI/37/2019 w sprawie przejęcia od Powiatu Nowotomyskiego zadania publicznego.
10.Dyskusja i głosowanie.
11.Przedstawienie projektu uchwały nr VI/38/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
12.Dyskusja i głosowanie.
13.Przedstawienie projektu uchwały nr VI/39/2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuślin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
14.Dyskusja i głosowanie.
15.Przedstawienie projektu uchwały nr VI/40/2019 w sprawie sprzedaży lokalu w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
16.Dyskusja i głosowanie. 
17.Głosowanie w sprawie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuślinie za 2018 rok.
18.Głosowanie w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.
19.Interpelacje i zapytania radnych.
20.Wolne głosy i wnioski.   
21.Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący
Rady Gminy w Kuślinie     
/-/ Paweł Kubiak

Wyświetlono: 762

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry