OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH ORAZ KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE.

O G Ł O S Z E N I E
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH ORAZ KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU O GODZINIE 13:00 W SALCE USC W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE.
Tematy posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie VI Sesji Rady Gminy. 
2.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuślinie oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 – p. Anna Kędziora (15:00 – 15:30)
3.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie za rok 2018 – p.Maria Czekała (15:30 - 16:00). 
4.Ochrona zdrowia: Profilaktyka i badania dla mieszkańców na 2019 rok. 
5.Sprawy bieżące komisji.
 
Przewodniczący Komisji     Przewodniczący Komisji                  
Spraw Gospodarczych         Spraw Społecznych    
Rady Gminy w Kuślinie      Rady Gminy w Kuślinie      
  /-/ Janusz Czekała              /-/ Piotr Jaroszyk

Wyświetlono: 645

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry