Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji uzdatniania Wody w Wąsowie”

GMINA KUŚLIN 

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ

UL. BOCZNA1, 64-316 KUŚLIN

Tel. 505 465 006                   

 

L.dz. 29/2019

 

Kuślin, dnia 19.02.2019r.


Zawiadomienie o wyborze oferty do ZP.1.L.dz.29.2019

 Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji uzdatniania Wody w Wąsowie” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usługowo – Wielobranżowy „HYDRO-TRANS”

Józef Chronowski

Ludomy 19, 64-603 Ludomy

 

Uzasadnienie

Oferty dla przedmiotowego postępowania złożyli następujący oferenci:

 

Lp.

 

Wykonawca

 

Adres

 

1.

Zakład Górniczy HYDROWIERT

ul. Wrocławska 3, 65-427 Zielona Góra

 

2.

Centrum Recyklingu Transportu i Górnictwa Sp. z o.o.

 

al. T. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź

 

3.

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Karol Płaczek

ul. Św. M. Kolbe 65, 64-100 Leszno

 

4.

Spółdzielnia Socjalna „STUDNIE”

Kaława 68A, 66-300 Międzyrzecz

 

5.

Zakład Usługowo – Wielobranżowy „HYDRO-TRANS”

Józef Chronowski

Ludomy 19

64-603 Ludomy

 

Zamawiający na podstawie kryteriów oceny ofert tj. ceny brutto 100 % przy spełnieniu warunków udziału w postepowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu tj. oferenta nr 5, który zadeklarował realizację zadania za kwotę 134.975,28 zł brutto, słownie (stotrzydzieściczterytysiącedziewięćsetsiedemdziesiątpięćzłotych 28/100) z 5 -cio letnim okresem gwarancji.

/-/ Artur Bąk

Kierownik Zakładu

Wyświetlono: 959

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry