OGŁOSZENIE O X SESJI RADY GMINY W KUŚLINIE.

OGŁOSZENIE
Informuję, że X Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 24 października 2019 roku w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE, ul. Leśna 13, 64-316 KUŚLIN, godz. 14:00.
 
Porządek obrad X Sesji Rady Gminy VIII Kadencji
1. Otwarcie X Sesji VIII Kadencji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z posiedzenia IX Sesji Rady Gminy Kuślin.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Dyskusja.
7. Przedstawienie projektu uchwały nr X/57/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Dyskusja i głosowanie.
9. Przedstawienie projektu uchwały nr X/58/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2019-2024.
10. Dyskusja i głosowanie.
11. Przedstawienie projektu uchwały nr X/59/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
12. Dyskusja i głosowanie.
13. Przedstawienie projektu uchwały nr X/60/2019 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 rok.
14. Dyskusja i głosowanie.
15. Przedstawienie projektu uchwały nr X/61/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
16. Dyskusja i głosowanie.
17. Przedstawienie projektu uchwały nr X/62/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – etap II.
18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2018/2019.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy w Kuślinie
/-/ Paweł Kubiak

Wyświetlono: 187

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry