Koncert dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Gminy Kuślin.

W dniu wczorajszym tj. 12 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie odbył się  koncert połączony z szeregiem montażów słowno-muzycznych i interakcją o tematyce uzależnień. Program został zainicjowany oraz sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuślinie.
Autorka koncertu – Pani Aleksandra Dudziak prowadziła program mając na celu profilaktykę w dziedzinie uzależnień, a przede wszystkim sprowokowanie do myślenia o wyższych celach życiowych, odsunięcie się od konsumpcyjnego bezmyślnego trybu życia, nauczenie właściwego stosunku do rówieśników i całego otoczenia, określenia systemu wartości, który przekłada się na charakter, a następnie objawia się w postawach dnia codziennego.
Przybyłych gości powitał, a następnie zaprosił do wspólnego udziału w koncercie Wójt Gminy Kuślin Pan Mieczysław Skrzypczak.
W koncercie wzięli udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu gminy Kuślin wraz z opiekunami.
GKRPA w Kuślinie składa szczególne podziękowania uczniom za zaangażowanie w trakcie trwania koncertu.

Wyświetlono: 225

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry