Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Kuślin - nowe taryfy za wodę i ścieki

Nowe ceny za wodę i ścieki

Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Kuślin informuje, że od 15 czerwca 2019 r. będą obowiązywały nowe ceny za wodę i ścieki, które zostały zatwierdzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW Decyzją z dnia 22 maja 2018 r. nr  PO.RET.070.194.2.2018.MZ.2

 1.             TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ   W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA

Oznaczenie grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa W1

Woda na cele socjalno/bytowe

Gospodarstwa domowe – odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego

Grupa W2

Woda na cele socjalno/bytowe

Gospodarstwa domowe – odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Grupa W3

Woda na cele przemysłowe

Pozostali - Zakłady, firmy - odbiorcy wody używanej w procesach produkcyjnych i technologicznych, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego

Grupa W4

Woda na cele przemysłowe

Pozostali - Zakłady, firmy - odbiorcy wody, używanej w procesach produkcyjnych i technologicznych, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

Grupa taryfowa

Cena [ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

Brutto

netto

brutto

W1

4,04

4,36

1,61

1,74

W2

4,04

4,36

1,61

1,74

W3

4,04

4,36

1,61

1,74

W4

4,04

4,36

1,61

1,74

 2.             TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA

Oznaczenie

grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa K1

Ścieki socjalno/bytowe

Gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego

Grupa K2

Ścieki socjalno/bytowe

Gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków i zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Grupa K3

Ścieki przemysłowe

Pozostali –Zakłady, firmy odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego

Grupa K4

Ścieki przemysłowe

Pozostali – Zakłady, firmy odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków i zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Grupa K5

Ścieki przemysłowe

Pozostali – Zakłady, firmy odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań przepływomierza, a za ilość zużytej wody na podstawie zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego

Grupa K6

Ścieki socjalno/bytowe

/przemysłowe

Pozostali – dostawcy, przewoźnicy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami przepływomierza

 

Grupa taryfowa

Cena [ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

Brutto

netto

brutto

K1

5,85

6,32

1,61

1,74

K2

5,85

6,32

1,61

1,74

K3

14,83

16,02

1,61

1,74

K4

14,83

16,02

1,61

1,74

K5

14,83

16,02

1,61

1,74

K6

14,83

16,02

1,61

1,74

 

 

Dyrektor Zakładu

/-/ inż. Artur BĄK

Wyświetlono: 136

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry