Ogłoszenie o II Sesji Rady Gminy Kuślin.

O G Ł O S Z E N I E
Informuję, że II Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 6 GRUDNIA 2018 roku w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE, ul. Leśna 13, 64-316 KUŚLIN, godz. 14:00.
Porządek Obrad II Sesji Rady Gminy Kuślin VIII Kadencji
1.Otwarcie II Sesji Rady Gminy VIII Kadencji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z posiedzenia I Sesji Rady Gminy Kuślin.
5.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Dyskusja.
7.Przedstawienie projektu uchwały Nr II/6/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018-2023.
8.Dyskusja i głosowanie.
9.Przedstawienie projektu uchwały Nr II/7/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
10.Dyskusja i głosowanie.
11.Przedstawienie projektu uchwały Nr II/8/2018 w sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. 
12.Dyskusja i głosowanie. 
13.Przedstawienie projektu uchwały Nr II/9/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
14.Dyskusja i głosowanie. 
15.Przedstawienie projektu uchwały Nr II/10/2018 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
16.Dyskusja i głosowanie. 
17.Przedstawienie projektu uchwały nr II/11/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
18.Dyskusja i głosowanie.
19.Przedstawienie projektu uchwały Nr II/12/2018 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok.
20.Dyskusja i głosowanie.
21.Przedstawienie projektu uchwały Nr II/13/2018 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
22.Dyskusja i głosowanie.
23.Przedstawienie projektu uchwały nr II/14/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kuślin.
24.Dyskusja i głosowanie
25.Przedstawienie projektu uchwały nr II/15/2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych.
26.Dyskusja i głosowanie.
27.Przedstawienie projektu uchwały nr II/16/2018 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Wąsowo.
28.Dyskusja i głosowanie
29.Przedstawienie projektu uchwały nr II/17/2018 w sprawie zmiany uchwały nr I/4/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kuślin.
30.Dyskusja i głosowanie.
31.Przedstawienie projektu uchwały nr II/18/2018 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kuślin.
32.Dyskusje i głosowanie.
33.Przedstawienie projektu uchwały nr II/19/2018 w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczących i członków stałych Komisji Rady Gminy w Kuślin.
34.Dyskusja i głosowanie
35.Interpelacje i zapytania radnych.
36.Wolne głosy i wnioski.
37.Zakończenie obrad.         
Przewodniczący Rady Gminy w Kuślinie
/-/ Paweł Kubiak

Wyświetlono: 370

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry