OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 583509-N-2020 z dnia 10.09.2020

Ogłoszenie nr 540172840-N-2020 z dnia 10-09-2020 r.
                                                                                                            Kuślin:
                                                                                       OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583509-N-2020
Data: 10/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kuślin, Krajowy numer identyfikacyjny 63125891600000, ul. ul. Emilii Sczanieckiej  4, 64-316  Kuślin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 44 72 722, e-mail urzad@kuslin.pl, faks 61 44 73 731.
Adres strony internetowej (url): www.kuslin.pl; www.bip.kuslin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest:

                              Kryteria         Znaczenie

                              Cena              70,00

                            Gwarancja        30,00

W ogłoszeniu powinno być: 

                                 Kryteria      Znaczenie

                                  Cena            60,00

                               Gwarancja      40,00

Wyświetlono: 456

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry