GMINA KUŚLIN

Położona jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego w odległości 40 km od Poznania a w wschodniej części powiatu nowotomyskiego. Przez gminę przebiega Autostrada A-2 z dogodnie zlokalizowanymi z niej zjazdami. Liczy 5461 mieszkańców. Powierzchnia gminy wynosi 106,48 km2. Jest gminą rolniczą . Powierzchnia użytków rolnych wynosi 7978 ha ( 75,4%), lasy 2035 ha ( 19,2% ), pozostałe grunty 570 ha ( 5,4% ). W granicach administracyjnych gminy jest 11 wsi a 12 sołectw.
Siedzibą Gminy jest wieś Kuślin. Największą miejscowością jest wieś Wąsowo zamieszkała przez 1129 mieszkańców a najmniejszą miejscowość Dąbrowa Nowa zamieszkała przez 41 mieszkańców. Pozostałe miejscowości to: Chraplewo, Dąbrowa, Głuponie, Kuślin, Michorzewko, Michorzewo, Śliwno, Trzcianka i Turkowo. W ramach miejscowości Michorzewo funkcjonują dwa sołectwa: Sołectwo Michorzewo i Sołectwo Krystianowo.
Ziemia Kuślińska to dla wielu jej mieszkańców i przybyszów przede wszystkim wspaniała przyroda, miły sercu krajobraz, w którym przetrwały ślady przeszłości. Ziemia ta bardzo się zrosła i jest związana z Emilią Sczaniecką – uczestniczką powstań narodowych i społeczniczką XIX wieku. Dzięki życzliwości i gościnności mieszkańców okolice Kuślina stwarzają możliwość wypoczynku wśród pięknej i nieskażonej przyrody.

Powrót do góry