Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Inne informacje:

Kalkulator dostępny jest na stronie internetowej: https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-od-zaleglosci-podatkowych,12.html

Kalkulator liczy odsetki od zaległości podatkowych na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględnia soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Powrót do góry