Pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
  2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)*
  3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego*
Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuślinie

-referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

ul. Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 769

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od :

1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. i trwać będzie do 30 września 2017r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Powrót do góry