Wydanie duplikatu decyzji (wydanej w latach 1989 – 2011) o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Kuślin.

Wymagane dokumenty:

•wniosek o wydanie duplikatu dokumentu
•dowód osobisty (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów:

•osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem, przykładowe pełnomocnictwo poniżej),
Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731  
e- mail: urzad@kuslin.pl
•składanie wniosków – pok. 15
•INFORMACJA – pok. 12, Karolina Łuczak, tel. 61 44 72 728

Opłaty:

Wniosek o wydanie duplikatu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu.
Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64 – 316 Kuślin,
BS Duszniki O/Kuślin:
78 9072 0002 0107 0771 2000 0006

Termin i sposób załatwienia:

Organ ewidencyjny wydaje duplikat dokumentu niezwłocznie od momentu złożenia wniosku.
UWAGA!
Wystawienie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych przed 2011 r. wymaga wglądu do akt znajdujących się w Archiwum Zakładowym, co może spowodować wydanie ww. dokumentu w terminie do 7 dni.
MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTU:
Urząd Gminy Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4,
64-316 Kuślin,
pok. 12.

Inne informacje:

UWAGA: dla wpisów wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki potwierdzeniem wykreślenia jest bezpośredni wgląd do CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty z zaznaczeniem opcji "uwzględnij wykreślone") i ew. wydruk, który nie wymaga podpisu.
AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza się również bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

Powrót do góry