Rozgraniczenie nieruchomości

Kod RWA:

GNSU.6830. … . …

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający oznaczenie nieruchomości, która ma być rozgraniczana oraz nieruchomości sąsiednie, z którymi rozgraniczenie ma nastąpić, dane wnioskodawcy (właściciela) oraz ewentualne wskazanie geodety mającego wykonać prace rozgraniczeniowe.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

 

  • INFORMACJA  - pok. 21
  • Składanie dokumentów – pok. 15
Opłaty:

- wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

- w terminie 7 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. ,Nr 240, poz. 2027 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin

Inne informacje:

Osoba do kontaktu : Jakub Beyer (61) 4472724

Postępowanie dwuetapowe. wszczęcie postępowania następuje po wydaniu postanowienia.

Powrót do góry