Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Kod RWA:

GNSU.6624. … . …

Wymagane dokumenty:

- wniosek o nadanie numeru nieruchomości zabudowanej
Załączniki:
- mapa z usytuowaniem budynku
- zawiadomienie o zakończeniu budowy lub oddaniu do użytkowania (nie obowiązkowe)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731
e-mail: urząd@kuslin.pl
    INFORMACJA  - pok. 21
    Składanie dokumentów – pok. 15

 

Opłaty:

- wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

- w terminie 7 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne informacje:

Osoba do kontaktu : Jakub Beyer (61) 4472724

Powrót do góry