Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kod RWA:

KPO.3033…..20….

Wymagane dokumenty:

-  wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Załącznik Nr 1),

-  faktury VAT ( lub ich kopie , oryginały do  wglądu) potwierdzające zakup oleju napędowego

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

 

  • INFORMACJA  - pok. 19,
  • Składanie dokumentów – pok. 15
Opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

- Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej  powinien zbierać faktury VAT

  • w  terminie od 1 lutego do 28 lutego ( danego roku ) należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia ( roku poprzedniego) do 31 stycznia (danego roku ),
  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia (danego roku ) należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego da 31 lipca (danego roku) w ramach limitu zwrotu podatku,
  • pieniądze wypłacane są w terminach :

-    1 - 30 kwietnia  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

-    1 - 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (  Dz. U. z 2006 r., Nr 52, poz. 379 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Powrót do góry