Gmina Kuślin Gmina Kuślin

 • 18 stycznia 2008

  Przetarg na zbycie nieruchomości w m. Tzrcianka

  Na podstawie art. 28, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spra-wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

  więcej
 • 01 sierpnia 2007

  Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

  Na podstawie art. 28, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

  więcej
 • 09 lipca 2007

  Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin

  Z.P. 341-1/07 Kuślin, 2007-07-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-1/07. Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół...

  więcej
 • 17 listopada 2006

  Nieruchomość gruntowa niezabudowana w m. Dąbrowa

  Na podstawie art. 28, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

  więcej