Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin

Kuślin, dnia 01.04.2011r.

  DGK.271.2.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2011.

 

Nazwa zadania: Świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i    Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

APP Projekt Przemysław Pytel

ul. Kamińskiego 8

64-500 Szamotuły

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki SIWZ i zaoferował najkorzystniejszą cenę.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Kryterium ocen ofert - cena

1.

PHIN Consulting

Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 63

93-121 Łódź

81.300,00

99.999,00

55 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech

Dziepółć 3

97-500 Radomsko

 

48.000,00

59.040,00

93 pkt.

3.

NADZORY BUDOWLANE I DORADZTWO TECHNICZNE Adam Michalczak

ul. Winnica 12

66-300 Międzyrzecz

73.000,00

89.790,00

61 pkt.

4.

Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej APIS

Al. Niepodległości 154

64-920 Piła

60.000,00

73.800,00

75 pkt.

5.

APP Projekt Przemysław Pytel

ul. Kamińskiego 8

64-500 Szamotuły

45.000,00

55.362,51

100 pkt.

6.

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH Maria i Waldemar Pięta

ul. Targowa 2

64-300 Nowy Tomyśl

100.000,00

123.000,00

45 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

     Wójt Gminy

/-/ Jerzy DZIAMSKI

Opublikowano: 06 kwietnia 2011 08:12

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kuślin

Wyświetleń: 1717