Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Informacja o wyborze najkorezystniejszej oferty na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin

 

Kuślin, dnia 17.03.2011r

DGK.271.1.2011

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2011.

 

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i    Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBINEX

ul. Drzymały 5

64-200 Wolsztyn

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki SIWZ i zaoferował najkorzystniejszą cenę.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Kryterium ocen ofert - cena

1.

Przedsiębiorstwo

Inżynieryjno Budowlane

„INFRA” Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 15 c

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

 

5.207.360,03

 

 

6.405.052,84

72 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo

Inżynieryjno - Budowlane

„INSBUD”

Mirosław Sokalski

Bonin 12

76-009 Bonin

Gmina Manowo

 

 

4.199.584,80

 

 

5.165.489,30

89 pkt.

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PAL-GAZ” Z. Palacz, A. Palacz s. j.

Przyłęk 113,

64-300 Nowy Tomyśl

 

 

3.829.231,16

 

 

4.709.954,32

98 pkt.

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ROBINEX

ul. Drzymały 5

64-200 Wolsztyn

 

 

3.754.534,05

 

4.618.076,88

100 pkt.

5.

Przedsiębiorstwo

Inżynierii Środowiska INŻ.-EKO SA

ul. Pociejewo 3

62-500 Konin

 

4.520.307,50

 

5.559.978,23

83 pkt.

6.

TERMOTECH

Sp. z o.o.

ul. Bydgoska 33/1

64-920 Piła

4.381.054,16

5.388.696,62

85 pkt.

7.

Zakład Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych „INMEL” Zbigniew Jabłoński

ul. Wenedów 15

61-614 Poznań

5.456.927,87

6.712.021,28

68 pkt.

8.

HYDROLAND                        i HYDROINSTAL

SP. Z O.O.

ul. Transportowa 1

Garby,

62-020 Swarzędz

6.991.869,92

8.600.000,00

53 pkt.

9.

KONSORCJUM

PDI „HYDROGAZ” Waldemar Kluj

P.W. „HYDROGAZ” Zbigniew Kluj

ul. Rosnowska 22

60-101 Poznań

5.071.913,74

6.238.453,90

74 pkt.

10.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno -

Inżynieryjne

„INSMONT”

Sp. z o.o.

ul. Notecka 36

64-800 Chodzież

3.832.400,00

4.713.852,00

97 pkt.

11.

PPHU „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski

ul. Pamiątkowa 32

66-300 Międzyrzecz

4.154.384,34

5.109.892,74

90 pkt.

12.

Zakład Instalacyjny                 i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak

ul. Kossaka 9

66-300 Międzyrzecz

4.926.238,76

6.059.273,67

76 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

     Wójt Gminy

/-/ Jerzy DZIAMSKI

 

Opublikowano: 17 marca 2011 09:39

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kuślin

Wyświetleń: 1582