Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie

                                                                                                                   Kuślin, dnia 18 kwietnia 2017 roku

               L.dz.164/2017

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ

  UL. BOCZNA 1, 64-316 KUŚLIN

              TEL. 61 44 73082

 

                                                                                                                            -Wszyscy-

                                                                                              Oferenci ZP-SUW/1/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia pn. „Kompleksowa budowa studni głębinowej nr 1 bis dla SUW Kuślin” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma; Zakład Górniczy HYDROWIERT.

 Uzasadnienie

Oferty dla przedmiotowego postępowania złożyli następujący wykonawcy:

 

Lp.

 

Wykonawca

 

Adres

 

1.

 

Zakład Górniczy HYDROWIERT

 

Ul. Wrocławska 3, 65-427 Zielona Góra

 

2.

 

Rzemieślniczy Zakład Usług Hydrogeologicznych i Wiertniczych R. Krawczyk, B. Kędziora

 

 

 

Oś. Kosmonautów 1/84, 61-621 Poznań

 

3.

 

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Karol Płaczek

 

 

 

Ul. Św. M. Kolbe 65, 64-100 Leszno

 

4.

 

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik

 

 

 

Ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce

 

5.

 

Zakład Usługowo-Wielobranżowy HYDRO-TRANS, Józef Chronowski

 

 

Ludomy 19, 64-603 Ludomy

 

6.

 

Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski

 

 

 

Ul. Hortensji 28,91-480 Łódź

 

7.

 

Zakład Studniarski Zbigniew Raszewski

 

 

 

Ul. Polna 16A, 67-120 Kożuchów

Zamawiający na podstawie kryteriów oceny ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, który zadeklarował realizację zadania za kwotę 55.350,00 zł brutto, słownie (pięćdziesiątpięćtysięcytrzystapięćdziesiątzłotych) z 10-cio letnim okresem gwarancji tj. Wykonawcy:

                    Zakład Górniczy HYDROWIERT, ul. Wrocławska 3, 65-427 Zielona Góra.

 

/-/ Artur Bąk

Kierownik Zakładu

Opublikowano: 19 kwietnia 2017 13:48

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kuślin

Wyświetleń: 616