Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Spraw Gospodarczych.

O G Ł O S Z E N I E
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE
KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH ORAZ
 KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
RADY GMINY W KUŚLINIE
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O GODZINIE 1400
W SALCE URZĘDU GMINY W KUŚLINIE
Tematy posiedzenia:
1.Analiza Regulaminu Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie dotyczącego dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2.Sprawy bieżące komisji.
 
Przewodniczący Komisji            Przewodnicząca Komisji                  
   Spraw Społecznych               Spraw Gospodarczych    
 Rady Gminy w Kuślinie            Rady Gminy w Kuślinie      
     /-/ Paweł Gomuła              /-/ Wiesława Staśkiewicz

Opublikowano: 11 października 2018 07:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 55