Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie XL Sesja Rady Gminy w Kuślinie

 O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XL Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 9 SIERPNIA 2018 roku

w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE, ul. Leśna 13, 64-316 KUŚLIN,  godz. 14:00.

Porządek Obrad XL Sesji Rady Gminy Kuślin VII Kadencji

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy VII Kadencji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIX Sesji Rady Gminy Kuślin.

 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Dyskusja.

 7. Przedstawienie projektu uchwały Nr XL/209/2018 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na bezczynność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie w zakresie nierozpoznania wniosku o udostępnienie informacji  publicznej.

 8. Dyskusja i głosowanie.

 9. Przedstawienie projektu uchwały Nr XL/210/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kuślin.

 10. Dyskusja i głosowanie.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Wolne głosy i wnioski.

 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Kuślinie

/-/ Zoran Radiković

 

Opublikowano: 02 sierpnia 2018 14:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 288