Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Kuślinie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE

KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH  I KOMISJI SPRAW

SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE

ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 9 SIERPNIA 2018 ROKU O GODZINIE 1300

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE

Tematy posiedzenia:

 

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie XL Sesji Rady Gminy w Kuślinie.

  2. Sprawy bieżące komisji.

     

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych           Przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych

Rady Gminy w Kuślinie                                                                Rady Gminy w Kuślinie

 /-/ Paweł Gomuła                                                                          /-/ Wiesława Staśkiewicz        

 

Opublikowano: 02 sierpnia 2018 14:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 128