Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Opublikowano: 02 sierpnia 2018 11:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 161