Gmina Kuślin Gmina Kuślin

WAŻNY KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE SUSZY 2018 R.

INFORMACJA

WAŻNY KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE SUSZY 2018 R.

Ze względu na okres żniw proszę o jak najszybsze  składanie wniosków do Gminnej Komisji (w siedzibie UG Kuślin) w sprawie szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Proszę o składanie wniosków w terminie do dnia 06 lipca 2018 r.
Wniosek o dokonanie szacunku (UWAGA!!! We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy, również te na których susza nie spowodowała strat) oraz oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierzęcej, które obowiązkowo musi złożyć każdy rolnik prowadzący produkcję towarową zwierzęcą (UWAGA!!! Jeśli dany rolnik nie prowadzi produkcji towarowej zwierzęcej proszę na niniejszym oświadczeniu wpisać drukowanymi literami BRAK PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ).

DODATKOWO proszę o dołączenie kopii wniosku o przyznanie płatności obszarowych składane do ARiMR

Wniosek i oświadczenie można pobrać ze strony internetowej lub w UG Kuślin w pok. nr 20.
Wszelkie informacje dotyczące szacowania strat w wyniku suszy udzielane są pod nr tel. 61 44 72 723

 

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

Opublikowano: 29 czerwca 2018 14:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 336