Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Sesja Absolutoryjna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Kuślin Jerzy Dziamski uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wyrazem poparcia ze strony radnych było jednogłośne głosowanie "za" absolutorium oraz składane w przerwie obrad gratulacje.

W czwartek, 14 czerwca br., w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie odbyła się sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

Skarbnik Gminy Artur Giersberg omówił Radzie sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiła Radzie Gminy Kuślin wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Opublikowano: 15 czerwca 2018 08:23

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 199