Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kuślinie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 19 KWIETNIA 2018 roku

w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MICHORZEWIE, ul. Powstańców Wlkp.1, 64-316 KUŚLIN , godz. 14:00.

Porządek Obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kuślin VII Kadencji

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy VII Kadencji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Gminy Kuślin.

 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Dyskusja.

 7. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXVIII/192/2018 w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na rok 2018.

 8. Dyskusja i głosowanie.

 9. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXVIII/193/2018 w sprawie udzielenia dotacji parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie.

 10. Dyskusja i głosowanie.

 11. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXVIII/194/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu.

 12. Dyskusja i głosowanie.

 13. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXVIII/195/2018 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąsowo.

 14. Dyskusja i głosowanie.

 15. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXVIII/196/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/76/2016 Rady gminy Kuślin z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuślin.

 16. Dyskusja i głosowanie.

 17. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXVIII/197/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr  XVII/75/2016 Rady Gminy Kuślin z dnia 28 kwietnia 2016 określającej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 18. Dyskusja i głosowanie.

 19. Głosowanie w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

 20. Głosowanie w sprawie realizacji programu współpracy gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie za rok 2017.

 21. Interpelacje i zapytania radnych.

 22. Wolne głosy i wnioski.

 23. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy w Kuślinie

/-/  Zoran Radiković

Opublikowano: 12 kwietnia 2018 13:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 284