Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Kuślinie

O G Ł O S Z E N I E

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE

KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH  I KOMISJI SPRAW

SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE

ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU O GODZINIE 1400

W SALCE URZĘDU GMINY W KUŚLINIE

 Tematy posiedzenia:

 

  1. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

  2. Przedstawienie realizacji programu współpracy gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017.

  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Kuślinie.

  4. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych /-/ Paweł Gomuła

Przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych  /-/ Wiesława Staśkiewicz


Opublikowano: 12 kwietnia 2018 13:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 158