Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie XXXVI Sesja Rady Gminy w Kuślinie

O G Ł O S Z E N I E
Informuję, że XXXVI Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 8 LUTEGO 2018 roku
w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE, ul. Leśna 13, 64-316 KUŚLIN , godz. 15:00.
Porządek Obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kuślin VII Kadencji
1.Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy VII Kadencji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIV Sesji Rady Gminy Kuślin.
5.Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXV Sesji Rady Gminy Kuślin.
6.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.Dyskusja.
8.Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXVI/180/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9.Dyskusja i głosowanie.
10.Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXVI/181/2018 w sprawie zasad powoływania
i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11.Dyskusja i głosowanie.
12.Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXVI/182/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin.
13.Dyskusja i głosowanie.
14.Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXVI/183/2018 w sprawie ustanowienia w gminie Kuślin roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego.
15.Dyskusja i głosowanie.                      
16.Przyjęcie Sprawozdania Komisji Organizacyjno-Statutowej Rady Gminy w Kuślinie za rok 2017.
17.Przyjęcie Planu Pracy Komisji Organizacyjno-Statutowej na rok 2018.
18.Przyjęcie Sprawozdania Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy w Kuślinie za rok 2017.
19.Przyjęcie Planu Pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy w Kuślinie na rok 2018.
20.Przyjęcie Sprawozdania Komisji Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Kuślinie za rok 2017.
21.Przyjęcie Planu Pracy Komisji Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Kuślinie na 2018 rok.
22.Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kuślinie za rok 2017.
23.Interpelacje i zapytania radnych.
24.Wolne głosy i wnioski.
25.Zakończenie obrad.
  
Rady Gminy w Kuślinie
/-/  Zoran Radiković

Opublikowano: 01 lutego 2018 13:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 337