Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Kuślinie

O G Ł O S Z E N I E
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE
KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH  I KOMISJI SPRAW
SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE
ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 5 LUTEGO 2018 ROKU O GODZINIE 1400
W SALCE URZĘDU GMINY W KUŚLINIE
Tematy posiedzenia:
1.Omówienie projektu uchwały wprowadzającego zmiany w Miejscowym Planie  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuślin.
2.Omówienie planów pracy i sprawozdań komisji stałych Rady Gminy w Kuślinie.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy w Kuślinie.
4.Sprawy bieżące komisji.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych
Rady Gminy w Kuślinie               Rady Gminy w Kuślinie
 /-/ Paweł Gomuła                   /-/ Wiesława Staśkiewicz       

Opublikowano: 01 lutego 2018 13:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 239