Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Nowe symbole Gminy Kuślin

 (link otworzy duże zdjęcie)

Herb, flaga w barwach czerwono-żółtych oraz pieczęcie to nowe symbole Gminy Kuślin, które uchwalone zostały przez Radę Gminy w ostatni dzień listopada.
Czwartkowa sesja Rady Gminy z pewnością na długo zapisze się w historii Gminy. Wszystko dlatego, że właśnie tego dnia radni uchwalili zmianę symboli Gminy, przyjmując nowe wzory jej symboli – herbu, flagi oraz pieczęci Gminy, Wójta i Rady.
Nowy herb przedstawia w polu czerwonym na piaście koła bez górnego dzwonu złotego zaćwiczony takiż krzyż łaciński pod którym łódź złota w tarczy późnogotyckiej, zwanej też hiszpańską, zaokrągloną od dołu o proporcjach wysokości do szerokości, 7:6.
Flagę Gminy Kuślin stanowi prostokątny płat materii o proporcjach boków wysokości do szerokości 5:8, umieszczony krótszym bokiem do drzewca barwy czerwonej, na którym centralnie umieszczone jest godło gminy, flankowane (złotymi) żółtymi pasami. Płat flagi dzielony w słup w proporcji: 1/14 (czerwień); 1/14 (złoto); 12/14 (czerwień); 1/14 (złoto); 1/14 (czerwień); godło szerokości 7/14.
Pieczęć Gminy Kuślin jest okrągła, o średnicy 36 mm, przedstawia bezpośrednio w polu pieczęci godło herbu gminy. Otok zewnętrzny pojedynczy, ciągły; otok wewnętrzny pojedynczy, ciągły. W otoku napis: GMINA KUŚLIN, napisy rozdzielone są za pomocą sześciopromiennych, ażurowych gwiazdek.
Pieczęć Wójta Gminy Kuślin jest okrągła, o średnicy 36 mm, przedstawia bezpośrednio w polu pieczęci godło herbu gminy. Otok zewnętrzny pojedynczy, ciągły; otok wewnętrzny pojedynczy, ciągły. W otoku napis: WÓJT GMINY KUŚLIN, napisy rozdzielone są za pomocą sześciopromiennych, ażurowych gwiazdek.
Pieczęć Rady Gminy Kuślin jest okrągła, o średnicy 36 mm, przedstawia bezpośrednio w polu pieczęci godło herbu gminy. Otok zewnętrzny pojedynczy, ciągły; otok wewnętrzny pojedynczy, ciągły. W otoku napis: RADA GMINY KUŚLIN, napisy rozdzielone są za pomocą sześciopromiennych, ażurowych gwiazdek.
Za opracowanie nowych symboli odpowiadał dr Gerard Kucharski – historyk, któremu gmina zleciła przygotowanie i opracowanie projektu graficznego wraz z ich opisem. Następnie po zasięgnięciu opinii Komisji Stałych Rady Gminy Kuślin przekazano wniosek do działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Komisji Heraldycznej.
Komisja Heraldyczna na posiedzeniu dnia 28 września bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała projekty herbu, flagi i pieczęci. Zwieńczeniem procesu legislacyjnego było uchwalenie nowych symboli przez Radę Gminy w Kuślinie, która na wczorajszej sesji jednomyślnie przyjęła przedstawiony przez Wójta Gminy projekt.

Opublikowano: 01 grudnia 2017 09:20

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

ilustracja1.pdf [51.5 KB]

ilustracja2.pdf [48.9 KB]

ilustracja3.pdf [118.71 KB]

Wyświetleń: 435