Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Kuślinie, Komisji Organizacyjno-Statutowej

O G Ł O S Z E N I E

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE

KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH  I KOMISJI SPRAW

SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE

ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 11 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZINIE 1400

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE

  

Tematy posiedzenia:

 

  1. Omówienie projektu budżetu gminy Kuślin na rok 2018.

  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy w Kuślinie.

  3. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji Stałych

Opublikowano: 30 listopada 2017 12:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 286