Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Kuślinie

O G Ł O S Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE
KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH  I KOMISJI SPRAW
SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE
ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU O GODZINIE 1400
W SALCE URZĘDU GMINY W KUŚLINIE

Tematy posiedzenia:
1.Omówienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy w Kuślinie.
3.Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych      Przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych
Rady Gminy w Kuślinie                                        Rady Gminy w Kuślinie
 /-/ Paweł Gomuła                                                    /-/ Wiesława Staśkiewicz       

Opublikowano: 21 września 2017 12:47

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 337