Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Organizacyjno-Statutowej Rady Gminy w Kuślinie

O G Ł O S Z E N I E
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE
KOMISJI ORGANIZACYJNO - STATUTOWEJ RADY GMINY W KUŚLINIE
ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU O GODZINIE 1300
W SALCE URZĘDU GMINY W KUŚLINIE

Tematy posiedzenia:
1.Omówienie projektu zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuślinie
2.Sprawy bieżące komisji.
               
Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Statutowej
Rady Gminy w Kuślinie
/-/ Marta Pigla       

Opublikowano: 21 września 2017 12:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 331