Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Kuślinie

O G Ł O S Z E N I E

 UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE

KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH  I KOMISJI SPRAW

SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE

ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 25 MAJA 2017 ROKU O GODZINIE 1400

W SALCE URZĘDU GMINY W KUŚLINIE

Tematy posiedzenia:

 

 1. Przedstawienie Informacji z wykonania planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury
  w Kuślinie za rok 2016 oraz omówienie wydarzeń kulturalnych w roku 2017 (1400).

 2. Przedstawienie Informacji z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Kuślinie  oraz przedstawienie planów działań Biblioteki w roku 2017 (1430).

 3. Omówienie ekspertyzy historyczno-heraldycznej symboli Gminy Kuślin
   – dr Gerard Kucharski (1500).

 4. Sprawy bieżące komisji.

   

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
/-/ Paweł Gomuła                                    

Przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych

/-/ Wiesława Staśkiewicz

                                                                  

 

Opublikowano: 19 maja 2017 15:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 340