Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Najnowsze aktualności

Aktualności Zobacz więcej

 • 14 maja 2015

  Informacja - Przedsiębiorca powinien mieć zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych.

  Kuślin, 07 maja 2015 r. INFORMACJA Wójt Gminy Kuślin uprzejmie przypomina, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt. 1, 3, 3a, 3b, art. 6 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) art. 3 pkt. 32, art. 27 nakłada na każdego prowadzącego działalność gospodarczą obowiązek zagospodarowania powstających w...

  więcej 
 • 13 maja 2015

  Ogłoszenie VIII Absolutoryjna Sesja Rady Gminy w Kuślinie

  O G Ł O S Z E N I E Informuję, że VIII Absolutoryjna Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 28 maja 2015 roku w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE, ul. Leśna 13, godz. 14:00. Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy VI Kadencji 1.Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy VII Kadencji. 2.Stwierdzenie quorum. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z posiedzenia VII Sesji Rady Gminy Kuślin. 5.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 6.Dyskusja....

  więcej 
 • 13 maja 2015

  Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Spraw Gospodarczych

  O G Ł O S Z E N I E UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW GOSPODARCZYCH I KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY W KUŚLINIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 MAJA 2015 ROKU (PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 1400 W SALCE URZĘDU GMINY W KUŚLINIE Tematy posiedzenia: 1.Spotkanie z przedstawicielem LS Plus dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kuślin. 2.Sprawozdanie z zebrań sołeckich odbytych w I kwartale 2015 roku 3.Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie...

  więcej 
 • Czytaj więcej

  13 maja 2015

  Koncert kapeli folk "Góralska Hora" oraz otwarcie wystawy pt. "Nasze spotkania ze świętym"

  więcej 
Pokaż więcej