Gmina Kuślin Gmina Kuślin

  1. Jednostki budżetowe

Lp.

Nazwa i adres jednostki

1.

Urząd Gminy w Kuślinie

ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin,

Kierownik Urzędu Gminy w Kuślinie – Wójt Gminy Kuślin Jerzy Dziamski

Tel. 614472722,614472721, fax. 614472731, www.kuslin.pl, urzad@kuslin.pl

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuślinie,

ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin,

Kierownik Katarzyna Piasecka.

Tel. 614473055, 614472769, gops@kuslin.pl

3.

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie,
ul. Lipowa 51, Wąsowo, 64-316 Kuślin,

Dyrektor Hanna Kasperska.

Tel. 614472977, spwasowo@o2.pl

4.

Gimnazjum Publiczne w Wąsowie,

ul. Szkolna, Wąsowo, 64-316 Kuślin,

Dyrektor Marek Elantkowski.

Tel. 614472597, wasowo@o2.pl

5.

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie,

ul. Szkolna 2, Michorzewo, 64-316 Kuślin,

Dyrektor Grażyna Biskup.

Tel. 614473036, spmichorzewo@o2.pl

6.

Gimnazjum Publiczne w Michorzewie,

ul. Szkolna 2, Michorzewo, 64-316 Kuślin,

Dyrektor Aneta Adamska.

Tel. 614478509, gimichorzewo@o2.pl

 

  1. Samorządowe zakłady budżetowe

Lp.

Nazwa i adres zakładu

1.

Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie,

ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin,

Kierownik Artur Bąk.

Tel. 505465006, email: zok.kuslin@hot.pl

 

  1. Samorządowe instytucje kultury

Lp.

Nazwa i adres instytucji

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie,

ul. Leśna 13, 64-316 Kuślin,

Dyrektor Lidia Waśko.

Tel. 614473090, gokkuslin@op.pl

2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie,

ul. Leśna 13, 64-316 Kuślin,

Dyrektor Maria Czekała.

Tel. 614473089