Gmina Kuślin Gmina Kuślin

palac_neogotycki_w_chraplewie.jpg [300x226]

Chraplewo to osada istniejąca już w średniowieczu. Od XVI, znalazło się we władaniu Bninskich.W II poł. XVIII wraz z prawie całym obszarem Gminy należało do Sczanieckich. Chraplewo charakteryzowało się zwartą zabudową We wsi znajduje się zespół pałacowo-parkowy na terenie dawnego majątku ziemskiego, o powierzchni 328 ha do lat dziewięćdziesiątych był w użytkowaniu PGR-u. Obecnie jest własnością osoby fizycznej. W latach 70-tych wybudowano pawilon handlowy (Gminna Spółdzielnia „SCh” w Kuślinie). W 1984 dokonano modernizacji drogi komunikacyjnej łączącej Wąsowo z Chraplewem. W roku 2002 na drodze gminnej Chraplewo-Głuponie ułożono nowy dywanik asfaltowy. Przy drodze z Chrapliwa do Wąsowa znajduje się aleja lipowa-pomnik przyrody.

 

Zespół pałacowo-parkowy


palac_neogotycki_w_chraplewie_3.jpg [300x226]

Położony w południowej części wsi, przy skrzyżowaniu dróg Pniewy-Nowy Tomyśli drogi Opalenica - Lwówek. Właścicielami do roku 1879 byli Bninscy. Nowymi właścicielami została rodzina Hartów. Po drugiej wojnie światowej majątek przejął P.G.R. Chraplewo. Obecnie park został podzielony i jego większa część jest w użytkowaniu Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu a pozostała część od strony północnej należy do osoby fizycznej.

 

Pałac


palac_neogotycki_w_chraplewie_4.jpg [300x226]

Budynek usytuowany na osi drogi dojazdowej od wschodu, która rozdziela się okalając pałac. Droga ta stanowi oś parku. Pałac zbudowany był w roku 1888. Fundatorem był von Hardt. Jest to budynek murowany ,częściowo tynkowany. Część elewacji wykonana z czerwonej cegły. Kształt pałacu jest nie regularny. Budynek utrzymany jest w stylu neogotyckim. Wewnątrz znajduje się ośmioboczny hol oraz dwa stare kominki. Obiekt jest w dobrym stanie. Są nieznaczne ubytki w tynku. W roku 1982 przeprowadzono gruntowne malowanie wnętrz. W budynku znajdowała się szkoła podstawowa oraz przedszkole a obecnie jest własnością Wojewódzkiej Komendy OHP .

 

Powozownie

Budynek położony jest na zachód od pałacu. Zbudowany został w roku 1888. Jest to budowla dwukondygnacyjna, murowana, na kamiennej podmurówce. Pierwsza kondygnacja zbudowana jest z cegły, druga posiada konstrukcję szkieletową. Kształt budynku jest nieregularny, dach spadzisty, kryty dachówką. Ogólny stan budynku niezbyt dobry - pozarywany dach.DOM RZĄDCYBudynek położony jest na pn od pałacu. Zbudowany w 1888. Jest to budowla dwukondygnacyjna, częściowo zbudowana z cegły, częściowo posiada konstrukcję szkieletową, dach łamany kryty dachówką. Ogólny stan budynku dobry. Obecnie mieszczą się tutaj mieszkania prywatne.

 

Domek ogrodnika

 

dom_ogrodnika_w_zespole_palacowoparkowym_w_chraplewie.jpg [300x226]

Budynek znajduje się przy bramie wjazdowej od wschodu. Jest to budowla murowana, częściowo tynkowana, utrzymana w stylu pałacu. Dom zbudowany w 1888 roku. Podmurówka częściowo kamienna, poddasze o konstrukcji szkieletowej. Budynek jest jednokondygnacyjny. Dach czterospadowy, kryty dachówką. Budynek jest w dobrym stanie. Obecnie znajdują się tutaj mieszkanie prywatne.

 

Park wiejski

Został założony w drugiej połowie XIX, posiada charakter parku krajobrazowego. Powierzchnia-9,5 ha. Główna droga parku przebiega ze wsch. na zach. I stanowi jednocześnie główną oś kompozycyjną. Po obu stronach tej osi znajdują się pojedyncze okazy i skupiska różnych gatunków drzew liściastych/ buki czerwone, pospolite, lipy, dęby, jesiony/ i piękne, rzadko spotykane gatunki drzew iglastych/jodła grecka, jodła kalifornijska, jodła kaukaska, świerk kaukaski, żywotnik olbrzymi/. W parku przeważają drzewa liściaste, stwierdzono 46 gatunków i odmian. Najliczniejszą grupę drzew stanowią: 

- dąb - 15,2% ogólnego drzewostanu 

- jesion - 12,4% klon - 10,9% 

- lipa - 8,4% buk - 7,0% 

- ogółem w parku rośnie ok. 950 drzew. 

Drogi na terenie parku są na ogół dobrze utrzyma. Północna część parku jest własnością prywatną. Park ogrodzony jest tylko od strony dojazdowej do wsi oraz od strony zabudowań majątkowych.

 

Drzewa pomnikowe

Na terenie parku krajobrazowego rośnie wiele drzew pomnikowych. Na szczególną uwagę zasługuje: 15 dębów szypułkowych o obw. 310-440 cm. 11 buków zwyczajnych o obw. 310-410 cm. 4 lipy wielkolistne o obw. 310-410 cm. Wyżej wymienione drzewa są pięknymi i zdrowymi okazami.

 

Obyczaj ludowy "chodzenie z niedźwiedziem"

W drugi dzień świąt wielkanocnych w tej wiosce miejscowi mężczyźni przebierają się za niedźwiedzie , kominiarza, dwóch żebraków, i babę z koszykiem. Chodzą po domach składając życzenia pokazując przy tym różne sztuczki. Otrzymują od gospodarzy jako wynagrodzenie pieniądze i jajka, które chłopiec przebrany za kobietę zabiera do koszyka.