Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Decyzja na umieszczenie reklamy w pasie drogi

GPB.7230. … . …

- wniosek

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 724, fax 61 44 72 731
e-mail: urzad@kuslin.pl
•Informacja  - pok. 21
•Składanie dokumentów – pok. 15

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr VII/38/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 30 kwietnia 2007 r.
Wpłata na konto: BS Duszniki O/Kuślin 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006.

- w terminie 30 dni, decyzja administracyjna Wójta Gminy.

Art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 260, ze zm.)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013, poz. 267, ze zm.).

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje udzielane są przez podinspektora pod numerem telefonu 061 44 72 724,
Osoba do kontaktu : Eugeniusz Przybylak
Do wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo inwestora wraz z opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł wniesioną na konto gminy.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym [doc, 24.5 KB]

Kategorie:

Drogi