Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

GNSU.6624. … . …

- wniosek o nadanie numeru nieruchomości zabudowanej
Załączniki:
- mapa z usytuowaniem budynku
- zawiadomienie o zakończeniu budowy lub oddaniu do użytkowania (nie obowiązkowe)

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731
e-mail: urząd@kuslin.pl
    INFORMACJA  - pok. 21
    Składanie dokumentów – pok. 15

 

- wolne od opłaty skarbowej

- w terminie 7 dni

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

 

Nie dotyczy

Osoba do kontaktu : Jakub Beyer (61) 4472724

Formularze i załączniki:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.doc [doc, 34.45 KB]