Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Podziały nieruchomości

GNSU.6831. … . …

- Odpis z księgi wieczystej - kopia

- Wstępny projekt podziału (3 egzemplarze)

- Wypis  rejestru gruntów.

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

 

  • INFORMACJA  - pok. 21
  • Składanie dokumentów – pok. 15

- wolne od opłaty skarbowej

- w terminie 7 dni postanowienie

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin

Osoba do kontaktu : Justyna Hałas (61) 4472724

Postępowanie dwuetapowe

Formularze i załączniki:

Wniosek o podział.doc [doc, 27.5 KB]

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami