Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Najnowsze aktualności

Aktualności Zobacz więcej

 • 21 maja 2015

  Zmiana Porządku Obrad VIII Sesji Rady Gminy Kuślin

  O G Ł O S Z E N I E Informuję, że VIII Absolutoryjna Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 28 maja 2015 roku w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE, ul. Leśna 13, godz. 14:00. Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy VII Kadencji 1.Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy VII Kadencji. 2.Stwierdzenie quorum. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z posiedzenia VII Sesji Rady Gminy Kuślin. 5.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 6.Dyskusja....

  więcej 
 • Czytaj więcej

  18 maja 2015

  XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk Karkonosze Tour 22 maja 2015 III etap PREMIA LOTNA W KUŚLINIE

  więcej 
 • 14 maja 2015

  Informacja - Przedsiębiorca powinien mieć zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych.

  Kuślin, 07 maja 2015 r. INFORMACJA Wójt Gminy Kuślin uprzejmie przypomina, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt. 1, 3, 3a, 3b, art. 6 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) art. 3 pkt. 32, art. 27 nakłada na każdego prowadzącego działalność gospodarczą obowiązek zagospodarowania powstających w...

  więcej 
 • 13 maja 2015

  Ogłoszenie VIII Absolutoryjna Sesja Rady Gminy w Kuślinie

  O G Ł O S Z E N I E Informuję, że VIII Absolutoryjna Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 28 maja 2015 roku w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE, ul. Leśna 13, godz. 14:00. Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy VI Kadencji 1.Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy VII Kadencji. 2.Stwierdzenie quorum. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z posiedzenia VII Sesji Rady Gminy Kuślin. 5.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 6.Dyskusja....

  więcej 
Pokaż więcej